PREZES

Pan Scholz jest absolwentem wydziału ekonomiki Uniwersytetu Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Już podczas studiów pracował na rzecz firmy Microsoft jako kierownik projektu i konsultant techniczny. Po studiach był menedżerem ds. relacji z klientami, później szefem sprzedaży na rzecz średnich przedsiębiorstw w branży informatycznej i elektronicznej. Do jego zadań należało przede wszystkim tworzenie przedstawicielstw w Europie środkowej i wschodniej. W roku 2005 odszedł z branży komputerowej i zajął się rozwojem działalności spółki EnerVest AG. Od roku 2007 jest prezesem spółki.