CO2-CETIFICATEN
TURBO AANDRIJVING VOOR DE BRANCHE

Een belangrijk politiek middel, het stellen van bovengrenzen voor bepaalde brandstoffen, geeft vorm aan de emissierechtenhandel. Deze biedt de staat onder andere de mogelijkheid Milieudoelstellingen direct te beÔnvloeden en dit versterkt de positie van politiek regulerende krachten. De emissiehandel in de EU verplicht ondernemingen sedert 2005 om voor elke ton uitgestoten CO2 een certificaat aan te kopen. In de praktijk krijgen de emittenten een basisaantal kostenloze certificaten. Wanneer de voorraad opgebruikt is, moet voor elke bijkomende ton geproduceerde koolstofdioxide een nieuw certificaat aangekocht worden. De handel hiervoor vindt plaats op de Stroombeurs.

Het vernieuwde wetgevingsontwerp van de EU voorziet echter een wezenlijke verandering in de huidige weggeefpraktijken. Concreet betekent dit dat conventionele, door fossiele brandstof aangedreven centrales, veel hoger belast worden dan totnogtoe het geval was. Ten laatste vanaf 2013 zullen de verontreinigingrechten niet meer kosteloos verdeeld worden, doch enkel nog verkocht kunnen worden. Voor de grote energieproducenten ontstaat daardoor een bijkomende miljardenkost, die ongetwijfeld zal doorgerekend worden in de stijgende stroomkost. De hernieuwbare energieŽn zullen onmiddellijk profiteren van deze nieuwe regeling en wel op tweeŽrlei vlak: enerzijds wordt door de vereenvoudigde verkoop van emissierechten, de toegankelijkheid voor middelgrote ondernemingen die tot op heden van deze kosteloos verdeelde rechten uitgesloten waren, gemakkelijker en anderzijds ondersteunen de stijgende energieprijzen de marktpenetratie van de hernieuwbare energieŽn en dragen hierdoor bij tot de economische ontwikkeling van de sector.