Z ENERGIĄ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
PRZEZ FALE KONIUNKTURY

Gospodarka globalna rozwija się według tzw. cykli Kondratiewa. Chodzi tu o długie cykle koniunktury, mogące trwać kilka dziesięcioleci. Ukazują one fale rozwoju ekonomicznego i społecznego, wywołane innowacjami o zasadniczym znaczeniu. Dotychczas było pięć takich cykli, opisanych pod różnymi hasłami. Wielu naukowców reprezentuje pogląd, że właśnie tworzy się nowy szósty cykl pod hasłem „Techniki energetyczne i ochrony środowiska“.

Aby zrozumieć znaczenie tego założenia, wystarczy przypomnieć ostatni cykl, którego treścią była technologia informacyjna. W połowie lat siedemdziesiątych w „garażowych wytwórniach programów komputerowych“ w Kaliforni powstał ruch, który powołał do życia największe gałęzie gospodarki na świecie. Typowe dla takiego rozwoju jest powstawanie kilku gigantycznych koncernów, przejmujących dominację nad rynkiem. Z reguły są to te przedsiębiorstwa, które w porę dostrzegły możliwości gospodarcze swojej branży.