MET HERNIEUWBARE ENERGIE
BOVEN OP DE CONJUNCTUURBERG

De globale economie ontwikkelt zich in zogenaamde Kondratiew-cyclussen. Hiermee bedoelt men lange conjunctuurgolven die tientallen jaren kunnen aanhouden. Ze omschrijven de economische en de tewerkstellingsontwikkelingen die door grondige innovaties ingelost werden. Tot op heden waren er vijf dergelijke cycli die onder verschillende trefwoorden kunnen samengevat worden. Veel wetenschappers gaan er intussen van uit, dat er momenteel een zesde, nieuwe cyclus aan de gang is, die onder het trefwoord ‚Energie- en Milieutechniek’ valt.

Om de betekenis van deze stelling te begrijpen, herinneren wij u aan de laatste cyclus, die als thema ‚Informatietechnologie’ had. Midden de jaren zeventig ontstond, wat men in Californië letterlijk ‚softwaregarage smeden’ noemde, een beweging die één van de grootste wereldwijde tewerkstellingstakken in het leven heeft geroepen. Typisch voor zulke ontwikkelingen is dat er zich telkens enkele concerngiganten profileren die die markt beheersen. In de regel kan men stellen dat het deze ondernemingen zijn, die de mogelijkheden van de sector onmiddellijk ingezien hebben.