Yenilenebilir Enerji İle
Konjonktür Tepesinde

Global ekonomi kondratiev dönemler şeklinde gelişmektedir. Burada ifade edilmek istenen birkaç on yıllık dönem sürebilecek uzun konjonktürel dalgalanmalardır. Bunlar temelde yapılan yeniliklerin yol açtığı, ekonomik ve toplumsal gelişmelerini gösterir. Şimdiye kadar çeşitli sloganlarla anılan, bunun gibi beş dönem mevcuttur. Bu arada çoğu bilim adamı, şu sıralarda bir altıncı dönemin oluşmakta olduğu fikrinde birleşmiş olup söz konusu döngü yaygın bir şekilde " Enerji-ve çevre tekniği " olarak anılmaktadır.

Bu varsayımın anlamını kavrayabilmek için, bilişim teknolojisi konusunu içeren son döngüyü hatırlamak gerekir. Yetmişli yılların ortasında, harfiyen "Garaj - yazılım - çekiçle dövme" adı altında, Kalifornya'da başayan hareket, dünya çapında en büyük sanayi dallarından birisinin doğmasına neden olmuştur. Bu gelişmenin en tipik yanı, seyri esnasında daima, pazara hakim bir kaç konsern devinin türemesidir. Bunlar kaide olarak, kendi branşlarının ekonomik olanaklarını zamanında keşfedebilen girişimlerdir.